Wij analyseren, informeren, adviseren, organiseren en implementeren. En wij bedenken, initiëren, verbinden, regisseren, enthousiasmeren en motiveren.

"Anders kijken", is de norm.

Wat en hoe is - in onze visie - onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere situatie vraagt om een eigen, specifieke aanpak. Bijvoorbeeld communicatie. Eerst inhoud, dan doelgroep, dan medium. Want: inhoud+doelgroep=medium.

Altijd: aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
De Skiednis bus (zie hiernaast) brengt historische sensatie op historische locatie. Dat sluit beter aan op de belevingswereld van de vmbo-leerling dan alweer een geschiedenis-tekstboek.
Dus adviseren wij ook en zonder gêne, rooksignalen, als de doelgroep dààrmee aantoonbaar beter bereikt kan worden. Want de techniek dient de inhoud en niet omgekeerd.